Obec Jenišovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), mohou občané podávat obecnímu úřadu ústně či písemně, jakož i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poučení o opravných prostředcích: Pokud obecní úřad žádosti o informaci, byť i jen zčásti,nevyhoví, vydá ve výše uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti vyjma případů, kdy se žádost dle zákona odloží. Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je odvolání, které žadatel podává prostřednictvím obecního úřadu a rozhoduje o něm příslušný krajský úřad. Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, o stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad.

Poskytování informací

Název Typ
Žádost 1/2019 - dokumenty obce pdf pdf
Žádost 2/2019 - smlouvy, další info pdf pdf
Žádost 3/2019 - povolení kácení 2014-2019 pdf pdf
Žádost 4/2019 - pasport komunikací pdf pdf
Žádost 5/2019 + odpověď txt txt
Žádost 6/2019 pdf pdf
Odpověď 6/2019 pdf pdf
Opravené Poskytnuté informace k žádosti 3/2019 pdf pdf
Příkazní smlouva Profesionálové a.s. pdf pdf
Poskytnuté informace k žádosti 1/2019 pdf pdf
Poskytnuté informace k žádosti 2/2019 pdf pdf
Poskytnuté informace k žádosti 3/2019 -1 pdf pdf
Poskytnuté informace k žádosti 3/2019-2 pdf pdf
Poskytnuté informace k žádosti 4/2019 pdf pdf
Sazebník úhrad docx docx
Smlouva Komplex CR - pdf pdf
Výroční zpráva za rok 2018 pdf pdf
Výroční zpráva za rok 2019 pdf pdf

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2020 Obec Jenišovice | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace