Obsah stránky

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), mohou občané podávat obecnímu úřadu ústně či písemně, jakož i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poučení o opravných prostředcích: Pokud obecní úřad žádosti o informaci, byť i jen zčásti,nevyhoví, vydá ve výše uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti vyjma případů, kdy se žádost dle zákona odloží. Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je odvolání, které žadatel podává prostřednictvím obecního úřadu a rozhoduje o něm příslušný krajský úřad. Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, o stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad.

NázevKategorieNahránoVelikost
Žádost 1/2022Poskytování informací10.03.2022docx docx [12 kB]
Výroční zpráva za rok 2021Poskytování informací03.01.2022pdf pdf [229 kB]
Žádost 4/2021Poskytování informací18.10.2021docx docx [12 kB]
Žádost 2/2021Poskytování informací18.10.2021docx docx [12 kB]
Žádost 3_2021-Jednací řád zastupitelstvaPoskytování informací08.09.2021docx docx [12 kB]
Žádost 1/2021 - Smlouva s TS Hlinsko, s.r.o.Poskytování informací21.04.2021pdf pdf [407 kB]
Výroční zpráva za rok 2020Poskytování informací21.02.2021pdf pdf [227 kB]
Žádost 1/2020 - zápis z veřejného zasedání 15.9.2020Poskytování informací03.11.2020pdf pdf [408 kB]
Výroční zpráva za rok 2019Poskytování informací20.01.2020pdf pdf [227 kB]
Odpověď 6/2019Poskytování informací27.08.2019pdf pdf [37 kB]
Žádost 6/2019Poskytování informací27.08.2019pdf pdf [171 kB]
Výroční zpráva za rok 2018Poskytování informací17.07.2019pdf pdf [208 kB]
Žádost 5/2019 + odpověďPoskytování informací17.07.2019txt txt [3 kB]
Opravené Poskytnuté informace k žádosti 3/2019Poskytování informací18.03.2019pdf pdf [218 kB]
Poskytnuté informace k žádosti 3/2019-2Poskytování informací18.03.2019pdf pdf [404 kB]
Poskytnuté informace k žádosti 3/2019 -1Poskytování informací18.03.2019pdf pdf [409 kB]
Poskytnuté informace k žádosti 4/2019Poskytování informací18.02.2019pdf pdf [381 kB]
Žádost 4/2019 - pasport komunikacíPoskytování informací18.02.2019pdf pdf [33 kB]
Žádost 3/2019 - povolení kácení 2014-2019Poskytování informací08.02.2019pdf pdf [88 kB]
Příkazní smlouva Profesionálové a.s.Poskytování informací08.02.2019pdf pdf [219 kB]
Smlouva Komplex CR - Poskytování informací08.02.2019pdf pdf [95 kB]
Poskytnuté informace k žádosti 2/2019Poskytování informací08.02.2019pdf pdf [409 kB]
Žádost 2/2019 - smlouvy, další infoPoskytování informací08.02.2019pdf pdf [41 kB]
Poskytnuté informace k žádosti 1/2019Poskytování informací08.02.2019pdf pdf [395 kB]
Žádost 1/2019 - dokumenty obcePoskytování informací08.02.2019pdf pdf [21 kB]
Sazebník úhradPoskytování informací19.09.2013docx docx [11 kB]
NázevKategorieNahránoVelikost