Obsah stránky

SDH Štěnec - Mravín

Základní údaje:

 
SLOŽENÍ VÝBORU SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN
FUNKCE JMÉNO KONTAKTNÍ ÚDAJE
starosta Petr Herynek 725980236
velitel Josef Rozlivka 723675182
jednatel Oldřich Žák 604243372
pokladník Josef Rejfa  
revizor Jan Bureš ml.   

Historie: 

Hasičský sbor ve Štěnci byl založen v roce 1905. Založení hasičského sboru v Mravíně se uskutečnilo  4.5.1949 v hostinci u Krpatů. Až do roku 1982 pracoval Hasičský sbor Štěnec a Hasičský sbor Mravín samostatně, každý se svým výborem. Dne 17.12.1982 se na členské schůzi v hostinci ve Štěnci oba hasičské sbory sloučily na Hasičský sbor Štěnec – Mravín a  byl zvolen  nový společný výbor.

Současnost:

SDH Štěnec – Mravín má v současné době 26 členů. Pomáhá při různých živelných pohromách, zúčastňuje se pravidelně prvních kol v požárním sportu. Pořádá různé společenské akce jako např. každoroční posvícenský turnaj v malé kopané, turnaje v šipkách, opékání prasete (vepřové kýty) nebo grilování kuřat a klobás spojený s kulturním programem.Je podporován OÚ Jenišovice a spolupracuje s místní skupinou Českého červeného kříže Štěnec-Mravín.

 

Plánované akce na rok 2022

Memoriál Bohuslava Myšky. Po dohodě s našimi členy SDH se plánujeme zúčastnit hasičské soutěže “Memoriál Bohuslava Myšky”, který se bude konat  23.dubna.2022 na “Ostrůvku” v Jenišovicích.

Pálení čarodějnic. Na letošní rok opět plánujeme 30.dubna 2022 od 18.hodin ve Štěnci pálení čarodějnic pro děti a dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.

Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhne v květnu, termín a místo konání bude ještě upřesněno dle dohody jednotlivých sborů SDH okrsku Chroustovice. I zde plánujeme být zastoupeni  družstvem mužů.

O pohár starostky - Vinary. Také plánujeme se zúčastnit dalších požárních soutěží jako např. „O pohár starostky“ ve Vinarech, který se koná pravidelně v červenci, termín konání bude ještě upřesněn.

Rybářské závody. O letních prázdninách pro děti i dospělé chceme opět uspořádat dne 30.července.2022 od 12 hodin ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži)  soutěž v rybaření.

Taneční večer s živou hudbou. Jako každoročně na přelomu července a srpna plánujeme 30.července.2022 od 20.hodin ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín posezení v obecní stodole s občerstvením a živou hudbou. Tato akce je oblíbená nejen u místních občanů a chalupářů, ale rádi se sem přijdou pobavit i občané z okolních vesnic.

"Open" turnaj ve stolním tenise . Na den 24.září 2022.od 12.hod. připravujeme velký „Open“  turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic i měst.

O pohár starostky - Bělá. Dle možností a dohody se ještě v září případně zúčastníme požární soutěže „O pohár starosty“ v Bělé. nebo jiné požární soutěže v okolí. Termín konání bude ještě upřesněn.

Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne 5.listopadu 2022 se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek soutěže v karetní hře bude ve 13.hodin.

                                                                                                                                     

Plánované akce na rok 2021

 

Letošní akce SDH Štěnec – Mravín budou stejně jako v loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 značně omezeny. Přesto máme v plánu uskutečnit i v této nepříznivé době několik akcí.

 

Rybářské závody - Červenec. Pro děti i dospělé chceme o letních prázdninách opět uspořádat dne 31.7.2021 od 12 hodin ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži)  soutěž v rybaření.

 

Taneční večer s živou hudbou - Červenec. 31.7.2021 od 20.hodin opět plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín posezení v obecní stodole s občerstvením a  živou hudbou.

 

"Open" turnaj ve stolním tenise - Srpen. Dne 28.8.2021 od 13.hod. připravujeme  velký „Open“  turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic. Startovné na tento turnaj je 100 Kč.

 

Malý turnaj ve stolním tenise - Září. Dále plánujeme také uspořádání turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 25.9.2021 od 13.hod.Tento turnaj je jen pro místní obyvatele.

 

Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - Říjen. Dne 23.10.2021 se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek bude ve 13.hodin. Startovné na tento turnaj je 100 Kč.

 

Pokud se od června rozvolní opatření ohledně pandemie Covid-19 a budou se ještě letos organizovat požární soutěže, plánujeme se opět jako každoročně těchto soutěží zúčastnit.

 

Uskutečněné akce za rok 2018

 

Výroční členská schůze. V sobotu 13.ledna 2018 se konala výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín

Schůzi zahájil starosta SDH Petr Herynek, který přivítal všechny přítomné členy sboru a hosty. Mezi hosty výroční schůze byli starosta okrsku Chroustovice Roman Mrázek a  velitel okrsku Chroustovice Josef Uhlíř. Starosta okrsku Roman Mrázek a velitel okrsku Josef Uhlíř podali aktuální informace,zhodnotili průběh soutěží v okrsku a poděkovali SDH Štěnec – Mravín za činnost a dosažené výsledky v okrskových soutěžích konaných v lońském roce, popřáli všem pevné zdraví a úspěchů v dalších letech.Po té starosta SDH Štěnec – Mravín  Petr Herynek poděkoval členům SDH za vykonanou práci v předešlém období, popřál všem hodně zdraví a úspěchů do dalších let.Schůze pokračovala diskuzí.

 

 

Pálení čarodějnic. Dne 30.dubna jsme opět zorganizovali pálení čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.Pobavily se nejen děti, ale i dospělí.

Memoriál Bohuslava Myšky. Dne 28.4. jsme se zúčastnili 4.ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích.V kategorii muži soutěžilo 15 týmů. Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové. Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na 11.místě v kategorii muži.

Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu  12.5. v  Jenišovicích. Naše družstvo mužů se umístilo na  6.místě z 11 mužstev. Družstvo starších mužů se umístilo na  4.místě. ze 6 mužstev.

Rodáci Jenišovice 2018 . Dne 2. června 2018 se uskutečnilo setkání rodáků  Jenišovic, Štěnce, Mravína, Martěnic a Zalažan. Členové SDH Štěnec – Mravín spolu s ostatními složkami z jednotlivých obcí se podíleli na přípravě tohoto setkání. Účastnili jsme se ve stejnokroji  i slavnostního průvodu v Jenišovicích. Setkání rodáků se zůčastnil kromně ostatních hostů i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Turnaj ve stolním tenise - Červen. Dne 16.6. jsme uspořádali malý turnaj ve stolním tenise pro místní občany a chalupáře v obecní stodole ve Štěnci. Nejlépe se umístili: 1. Místo -  Martin Mariáš, 2. místo -Pavel Vostřel, 3. místo - Petr Herynek. Turnaje se zúčastnilo více jak 15 hráčů a diváků. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu turnaje, po skončení turnaje posezení a zábavu.

O pohár starostky - Vinary. Dne 21. července jsme se opět zúčastnili  další hasičské soutěže  „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde jsme byli opět zastoupeni mladším i starším družstvem mužů. V kategorii mužů jsme se umístili na 10. místě ze 14. Mužstev. V kategorii starších mužů jsme se umístili na 2. Místě.

Rybářské závody. Pro děti i dospělé jsme opět uspořádali 28.7.ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření, kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti z úlovků a z ocenění po ukončení soutěže. Těchto rybářských závodů se zúčastnilo více jak 20 soutěžících a diváků.

Taneční večer s živou hudbou. Dne 28. července se nám opět podařilo uskutečnit  v obecní stodole taneční večer s živou hudbou a občerstvením. Zpestřením tanečního večera  byly i lákavé ceny v tombole. Taneční večer se opět velmi vydařil, pobavilo se více než 100 dospělých, mládeže a starších dětí nejen místních, ale i z okolních vesnic.

Turnaj ve stolním tenise - Srpen. Dne 11.8. jsme uspořádali  turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohli hráči i diváci z okolních vesnic. Nejlépe se umístili: 1. místo Jan Kaplan, 2. místo Jaroslav Šrut, 3. místo Petr Herynek. Turnaje se zúčastnilo více jak 20 hráčů a diváků. Při turnaji bylo opět zajištěno občerstvení a věcné ceny pro vítěze.

Cestovatelská přednáška. 17.srpna. se uskutečnila v obecní stodole ve Štěnci cestovatelská přednáška. Promítání obrázků a videí s komentářem z cestování po Venezuele, Kubě (střední a jižní Amerika), Číně a Indii (jihovýchodní Asie) přiblížili zájemcům o cestovatelské zážitky Josef Rozlivka a Pavlína Vomočilová. Této cestovatelské přednášky se zúčastnilo více jak 25 zájemců.

O pohár starosty - Bělá. Dne 25. srpna jsme se zúčastnili  další hasičské soutěže  „O pohár starosty“ v Bělé. Zde jsme byli opět zastoupeni družstvem mužů. V kategorii mužů jsme se umístili na 5. místě z 9. mužstev.

Turnaj v „Malé kopané“. Již tradiční fotbalový turnaj  jsme pořádali ve  Štěnci  29. září od 9.hodin. Diváci i hráči měli možnost kromě piva a nealko nápojů si také  pochutnat na grilovaném vepřovém mase a opékaných klobásách. Výsledky turnaje: 1.místo - STEHLÍK TEAM, 2.místo - ŠTĚNEC, 3.místo - MARNÁ SNAHA. Děkujeme všem za pomoc při pořádání a sponzorům této akce.

2. ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne 27. října se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci 2.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Nejlépe se umístili: 1.místo  Ladislav Fikejs, 2.místo Karel Dostál, 3.místo Martina Žáková. Účastníci se u této karetní hry nejen dobře pobavili, ale také zavzpomínali na bývalého člena a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího Richtera.

Čištění kanalizace pod silnicí ve Štěnci. Dne 9.11. členové SDH Štěnec – Mravín provedli pomocí hasičské techniky pročištění betonového zatrubnění pod silnicí ve Štěnci (odtok z velkého štěneckého rybníka).Toto zatrubnění bylo úplně ucpané bahnem a odpadky a při vypouštění rybníku a větších děštích tekla voda přes silnici směr Luže.

 

Pánované akce na rok 2019

Výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín  se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 od 18.hodin.

 

Další plánované akce a informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín  na rok 2019 naleznete v příštím vydání  Jenišovického zpravodaje a také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč. sdružení.

 

                                                                                                                                Za SDH Štěnec - Mravín J.Rozlivka

 

Uskutečněné akce za rok 2017

 

Pálení čarodějnic. Dne 30.dubna jsme opět zorganizovali pálení čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.Pobavily se nejen děti, ale i dospělí.

Memoriál Bohuslava Myšky. Dne 29.4. jsme se zúčastnili 3.ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích.V kategorii muži soutěžilo 11 týmů.Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové. Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na 7.místě v kategorii muži.

Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu  20.5. v  Jenišovicích. Naše družstvo starších mužů se umístilo na  4.místě

Turnaj ve stolním tenise - Červen. Dne 17.6. jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu turnaje, po skončení turnaje posezení a zábavu.

Výroba přístřešku pro dřevo. Na jaře jsme se vlastními silami pustili do výroby přístřešku pro dřevo z boku obecní stodoly. Pod přístřešek se nyní vejde více jak 10m3  štípaného dřeva. Do té doby, než byl vyroben přístřešek, skladovalo se dřevo z čela stodoly pod plachtou a působilo to velmi  nevzhledně. Zkulturnil se tak se tak prostor před obecní stodolou, který může být také využit ke kulturním akcím a ke hře dětí.

 O pohár starostky - Vinary. Dne 22. července jsme se opět zúčastnili  další hasičské soutěže  „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde jsme byli opět zastoupeni starším družstvem mužů a  v této kategorii jsme se umístili na 3.místě.

Rybářské závody. Pro děti i dospělé jsme opět uspořádali 29.7.ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření, kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti z úlovků a z ocenění po ukončení soutěže. Těchto rybářských závodů se zúčastnilo 20 soutěžících.

Taneční večer s živou hudbou. Dne 29. července se nám opět podařilo uskutečnit  v obecní stodole taneční večer s živou hudbou a občerstvením. Taneční večer se velmi vydařil, pobavili se dospělí i starší děti.

Turnaj ve stolním tenise - Srpen. Dne 12.8. jsme uspořádali další turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Při turnaji bylo opět zajištěno občerstvení a věcné ceny pro vítěze

O pohár starostky - Chroustovice. Dále jsme se 9. září zúčastnili již tradičních hasičských závodů  „O pohár starostky“ v Chroustovicích, kde jsme se umístili na 6.místě v kategorii muži.

Turnaj v „Malé kopané“. Již tradiční fotbalový turnaj  jsme pořádali ve  Štěnci  30.září od 9.hodin. Diváci i hráči měli možnost kromě piva a nealko nápojů si také  pochutnat na grilovaném vepřovém mase a opékaných klobásách. Výsledky turnaje: 1.místo-Veteráni Štěnec, 2.místo-Marná snaha, 3.místo- Jenišovice. Děkujeme všem za pomoc při pořádání a sponzorům této akce.

2. ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne 28.října se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci 2.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Účastníci se u této karetní hry nejen dobře pobavili, ale také zavzpomínali na bývalého člena a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího Richtera.

 

Výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín  se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 od 18.hod.

 

Okrsková konference SDH je naplánovaná na 10. únor 2018 v Chroustovicích.

 

Další informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín  naleznete v příštím vydání  Jenišovického zpravodaje a také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč.sdružení.

 

                                                                                                                                Za SDH Štěnec - Mravín J.Rozlivka

Uskutečněné akce za rok 2016

Pálení čarodějnic. Dne 30.dubna jsme zorganizovali pálení čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.Pobavily se nejen děti, ale i dospělí.

Memoriál Bohuslava Myšky. Dne 23.4.2016 jsme se zúčastnili 2.ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích.V kategorii muži soutěžilo 15 týmů.Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové. Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na pěkném 4.místě v kategorii muži.

Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu 18.6.2016 Chroustovicích. Naše družstvo starších mužů se umístilo na 3.místě

Turnaj ve stolním tenise. V průběhu prázdnin jsme uspořádali turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu turnaje, po skončení turnaje posezení a zábavu.

Dláždění prostoru pro kiosek. V polovině července jsme se opět vlastními silami pustili do vydláždění prostoru pro kiosek k prodeji občerstvení v obecní stodole ve Štěnci zbylou betonovou dlažbou „parketa“, jen bylo potřeba dovézt vozík štěrku a cement. Zkulturnil se tak se tak prostor k podávání občerstvení při pořádání různých akcí a zlepšila bezpečnost při chození v kiosku.

O pohár starostky - Vinary. Dne 16.července jsme se opět za krásného slunného počasí zúčastnili další hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde jsme byli opět zastoupeni starším družstvem mužů a v této kategorii jsme se umístili na skvělém 2.místě.

  

Rybářské závody. Pro děti i dospělé jsme opět v průběhu prázdnin uspořádali ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření, kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti z úlovků a z ocenění po ukončení soutěže.

Taneční večer s živou hudbou. Dne 30.července se nám podařilo uskutečnit ve spolupráci ČČK Štěnec – Mravín taneční večer s živou hudbou a občerstvením. Taneční večer se velmi vydařil, pobavili se hlavně dospělí.

Turnaj v „Malé kopané“. Již tradiční fotbalový turnaj jsme pořádali ve Štěnci 24.září od 9.hodin. Diváci i hráči měli možnost kromě piva a nealko nápojů si také pochutnat na grilovaném vepřovém mase a opékaných klobásách. Výsledky turnaje: 1.místo-Na oběd doma, 2.místo-SŘ Kovo Chroustovice, 3.místo- Jenišovice. Děkujeme všem sponzorům této akce.

1.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne 29.října se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci 1.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Účastníci se u této karetní hry nejen dobře pobavili, ale také zavzpomínali na bývalého člena a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího Richtera.

 

Uskutečněné akce za rok 2017

Výroční členská schůze. V sobotu 14.ledna 2017 se konala výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín

Schůzi zahájil starosta SDH Petr Herynek, který přivítal všechny přítomné členy sboru a hosty. Zprávu o činnosti SDH za loňský rok přednesl člen SDH František Drejsl. Zprávu o stavu financí v pokladně podal jednatel Oldřich Žák. Mezi hosty výroční schůze byli starosta okrsku Roman Mrázek, Starosta obce Jenišovice Lubomír Svatoš a místostarosta obce Jenišovice David Pitra. Starosta okrsku Roman Mrázek zhodnotil průběh soutěží v okrsku a poděkoval SDH Štěnec – Mravín za dosažené výsledky v okrskových soutěžích konaných v lońském roce, popřál všem pevné zdraví a úspěchů v dalších letech. Starosta obce Jenišovice Lubomír Svatoš pochválil naše SDH za aktivní činnost,také za úspěchy při hasičských soutěžích a přislíbil další materiální podporu k naší činnosti ze strany OÚ.Proběhla i volba delegátů na okrskovou konferenci. Zvoleni za naši organizaci byli starosta Petr Herynek,velitel Josef Rozlivka a jednatel Oldřich Žák. Po té starosta SDH Štěnec – Mravín Petr Herynek poděkoval členům SDH za vykonanou práci v předešlém období, popřál všem hodně zdraví a úspěchů do dalších let.Schůze pokračovala diskuzí.

Okrsková konference SDH. Okrsková konference SDH se konala 11.února v Chroustovicích. Na této konferenci obdržely jednotlivé sbory SDH okrsku Chroustovice pozvánku na hasičskou soutěž “Memoriál Bohuslava Myšky”,který se bude konat 29.4.2017 od 9.hod. na “Ostrůvku” v Jenišovicích.Bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že soutěž v 1.kole požárního sportu okrsku Chroustovice bude pořádat SDH Jenišovice a proběhne 20.5.2017 od 9.hod. na “Ostrůvku” v Jenišovicích.Dále bylo projednáváno pořízení nových průkazek pro členy SDH.Na této konferenci SDH Štěnec – Mravín obdržel od starosty OSH Chrudim Miroslava Kunharta medaily „Za příkladnou práci“.

Plánované akce na rok 2017

Na letošní rok opět plánujeme 30.dubna pálení čarodějnic pro děti a dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením. Po dohodě s našimi členy SDH se opět zúčastníme hasičské soutěže “Memoriál Bohuslava Myšky”, který se bude konat 29.4.2017 od 9.hod. na “Ostrůvku” v Jenišovicíh. První kolo požárního sportu proběhne v sobotu 20.5.2017 od 9.hod. na “Ostrůvku” v Jenišovicích. I zde plánujeme být zastoupeni družstvem mužů. Také plánujeme se zúčastnit dalších požárních soutěží jako např. „O pohár starostky“ ve Vinarech dne 22.7.2017 a „O pohár starostky“ dne 9.9.2017 v Chroustovicích. Dále plánujeme také uspořádání turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 15.7.pro domácí a 12.8.pro široké okolí. Pro děti i dospělé chceme opět uspořádat ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření.O letních prázdninách plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín posezení v obecní stodole s občerstvením a živou hudbou.Tradiční turnaj v malé kopané s bohatým občerstvením je plánován na konci září. Předem děkujeme sponzorům této každoroční oblíbené akce ve Štěnci. Další informace o SDH Štěnec – Mravín naleznete také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč.sdružení.

Za SDH Štěnec - Mravín J.Rozlivka