Obec Jenišovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

SDH Štěnec - Mravín

Základní údaje:

 
SLOŽENÍ VÝBORU SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN
FUNKCE JMÉNO KONTAKTNÍ ÚDAJE
starosta Petr Herynek 725980236
velitel Josef Rozlivka 723675182
jednatel Oldřich Žák 604243372
pokladník Josef Rejfa  
revizor Jan Bureš ml.   

 

Historie: 

Hasičský sbor ve Štěnci byl založen v roce 1905. Založení hasičského sboru v Mravíně se uskutečnilo  4.5.1949 v hostinci u Krpatů. Až do roku 1982 pracoval Hasičský sbor Štěnec a Hasičský sbor Mravín samostatně, každý se svým výborem. Dne 17.12.1982 se na členské schůzi v hostinci ve Štěnci oba hasičské sbory sloučily na Hasičský sbor Štěnec – Mravín a  byl zvolen  nový společný výbor.

Současnost:

SDH Štěnec – Mravín má v současné době 26 členů. Pomáhá při různých živelných pohromách, zúčastňuje se pravidelně prvních kol v požárním sportu. Pořádá různé společenské akce jako např. každoroční posvícenský turnaj v malé kopané, turnaje v šipkách, opékání prasete (vepřové kýty) nebo grilování kuřat a klobás spojený s kulturním programem.Je podporován OÚ Jenišovice a spolupracuje s místní skupinou Českého červeného kříže Štěnec-Mravín.

 

Uskutečněné akce za rok 2016

Pálení čarodějnic. Dne 30.dubna jsme zorganizovali pálení čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.Pobavily se nejen děti, ale i dospělí.

Memoriál Bohuslava Myšky. Dne 23.4.2016 jsme se zúčastnili 2.ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích.V kategorii muži soutěžilo 15 týmů.Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové. Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na pěkném 4.místě v kategorii muži.

Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu 18.6.2016 Chroustovicích. Naše družstvo starších mužů se umístilo na 3.místě

Turnaj ve stolním tenise. V průběhu prázdnin jsme uspořádali turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu turnaje, po skončení turnaje posezení a zábavu.

Dláždění prostoru pro kiosek. V polovině července jsme se opět vlastními silami pustili do vydláždění prostoru pro kiosek k prodeji občerstvení v obecní stodole ve Štěnci zbylou betonovou dlažbou „parketa“, jen bylo potřeba dovézt vozík štěrku a cement. Zkulturnil se tak se tak prostor k podávání občerstvení při pořádání různých akcí a zlepšila bezpečnost při chození v kiosku.

O pohár starostky - Vinary. Dne 16.července jsme se opět za krásného slunného počasí zúčastnili další hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde jsme byli opět zastoupeni starším družstvem mužů a v této kategorii jsme se umístili na skvělém 2.místě.

Rybářské závody. Pro děti i dospělé jsme opět v průběhu prázdnin uspořádali ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření, kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti z úlovků a z ocenění po ukončení soutěže.

Taneční večer s živou hudbou. Dne 30.července se nám podařilo uskutečnit ve spolupráci ČČK Štěnec – Mravín taneční večer s živou hudbou a občerstvením. Taneční večer se velmi vydařil, pobavili se hlavně dospělí.

Turnaj v „Malé kopané“. Již tradiční fotbalový turnaj jsme pořádali ve Štěnci 24.září od 9.hodin. Diváci i hráči měli možnost kromě piva a nealko nápojů si také pochutnat na grilovaném vepřovém mase a opékaných klobásách. Výsledky turnaje: 1.místo-Na oběd doma, 2.místo-SŘ Kovo Chroustovice, 3.místo- Jenišovice. Děkujeme všem sponzorům této akce.

1.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne 29.října se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci 1.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Účastníci se u této karetní hry nejen dobře pobavili, ale také zavzpomínali na bývalého člena a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího Richtera.

 

Uskutečněné akce za rok 2017

Výroční členská schůze. V sobotu 14.ledna 2017 se konala výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín