Obsah stránky

Obec Štěnec

Obec se nachází 2 km od obce Jenišovice.  První zmínka o obci je z r. 1372. Obcí prochází komunikace II. třídy ve směru Luže. Obytnou část tvoří typická venkovská zástavba s novými rod. domky. V katastrálním území obce se nachází přírodní památka Kusá hora, jejíž součástí je i lokalita Štěnecký rybník o rozloze 3,5 ha s přítokem potoka "Řepnického". V současné době ve vesnici trvale žije 68 obyvatel v 42 domech, některé domy jsou využívány k rekreaci. Kolem jsou lesy, které lákají k procházkám a houbaření.

Historie

Štěnec byl rozdělen mezi několik panství. Část patřila v letech 1372 – 1850 ke Košumberku, část v roce 1456 k Rychemburku a 1470 k Domanicím. V roce 1456 daroval král Ladislav hrad Rychmburk Janovi Pardusovi z Vratkova (+ 1465). Čeští králové získali hrad v roce 1439 jako odúmrť po Janovi Flaškovi z Pardubic. Domanice držel také český král a to Jiří z Poděbrad jako odúmrť po Jiřím ze Srbců. Král v roce 1470 postoupil Domanice Janovi z Bříství, Janovi z Jestříbce a Heřmanovi ze Sulic. Heřman se nakonec stal jediným majitelem a spojil Domanice se statkem Slepotice. V roce 1547 a 1623 je Štěnec zmiňován jako součást panství hradu Košumberku a to jako ves celá.

Fotogalerie