Obsah stránky

MRAVÍNNÁM Z. S.

název spolku: Mravínnám z.s.   
sídlo: Mravín 25, 538 54 Luže  
IČ: 1443976  
předseda: Ing. Jaroslav Vintera  (tel.: 776214520)
místopředseda: Ing. Anna Hrubešová   

 

Spolek Mravínnám z.s. byl založen k 1. lednu 2014. V současnosti má 26 členů, kteří pomáhají při realizaci našich aktivit, jako jsou akce pálení čarodějnic, Ukliďme Česko, péče o veřejná prostranství v Mravíně, botanické vycházky, setkávání občanů v rámci sousedských posezení nebo adventní zpívání u vánočního stromu, či řada odborných přednášek. Nesmíme zapomenout ani na spolupráci s divadelníky z Julie a spol., se kterou spolupracujeme při dalších kulturních akcích. 

 

Základní cíle spolku:

a) zlepšení kvality života na území obce Jenišovice, zejména v  místní části Mravín

b) péče o přírodní ráz venkova 

c) ochrana a propagace přírodního a kulturního dědictví

d) péče a ochrana krajiny a životního prostředí, zájmů obyvatel Mravína, což je hlavním cílem spolku

e) rozvoj a propagace tradičních hodnot a místních tradic

f) snaha povzbudit obyvatele obce k aktivní účasti na rozvoji svého domova

g) zvelebování a obnova obce

h) podpora společenského života v obci

i) rozvoj obce z pohledu lidských vztahů

j) oprava místních památek

k) reagování na aktuální příležitosti a potřeby místa, kde žijeme

 

Činnost spolku:

a) pořádání společenských a kulturních akcí

b) publikační činnost

c) vzdělávání, pořádání tematických exkurzí, seminářů a výstav

d) účast ve správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a zájmy občanů Mravína