Obsah stránky

Obec Zalažany

      První písemná zmínka je z r. 1167, obec tvoří větší hospodářské usedlosti, opravené a  vybudované rod. domky a přilehlé návsi s požární nádrží. Severně od obce je vybudován areál VEMA a.s. Chrudim - živočišné středisko, dále se v obci nachází firma Ecolor. V současné době zde trvale bydlí 55 obyvatel v 43 domech. Několik domů je rekreačních.V těchto obcích je vybudován veř. vodovod, kanalizace, veřej. osvětlení a rozhlas a jsou plynofikovány. 

Historie

      Zalažany se připomínají v roce 1167 listině krále Vladislava I. (jako kníže český Vladislav II.), kterou daruje premonstrátské kanonii při kostele Panny Marie v Litomyšli některé vsi a půdu a připomíná darování jeho otce Vladislava I. role v Zalažanech jeho dvornímu šaškovi (žertéři) Dobretovi. Část vsi patřila v roce 1470 k Domanicím (viz Štěnec), 1509 k Jestřibci a k němu v roce 1543 jako ves celá. Tehdy držel Jestříbec Bernard Jestříbský z Rýzmburka, ale ten vše prodal v roce 1545 městu Vysoké Mýto. Město bylo za účast v protihabsburském povstání pokutováno ztrátou majetku. Českou komorou byla ves Zalašany v roce 1569 prodána Janovi Jakšovi z Tisové. Ves patřila od 17. století do roku 1850 ke Chrasti. Chrast držela v roce 1601 Markéta Trčková z Lípy (+ 1632), vdova po Václavovi Berkovi z Dubé a na Rychmburce. Podruhé se vdala za Ferdinanda z Donína a nakonec za Jiřího z Talmberka. Chrast dědil vnuk Matyáš František Berka z Dubé, který v roce 1644 zemřel bez dědiců. K dědictví se dostala Johanka Trčková z Lípy manželka Jana Viléma ze Švamberka, který v roce 1650 koupil od manželky panství Chrast. To přešlo na jejich dceru Annu Eusebii, která se vdala za Linharta Oldřicha hraběte z Harrachu a panství Chrast prodala Arnoštovi Albrechtovi hraběti z Harrachu, pražskému arcibiskupovi. V roce 1660 daroval Chrast nově založenému biskupství v Hradci Králové a při něm zůstal až do roku 1850 a zámek byl užíván královéhradeckými biskupy až do roku 1950.

Fotogalerie