Obsah stránky

SDH Jenišovice

 Základní údaje                                    www.sdhjenisovice.estranky.cz                                      

SLOŽENÍ VÝBORU SDH JENIŠOVICE
FUNKCE JMÉNO KONTAKTNÍ ÚDAJE
starosta Pavel Sochor mob. 604 134 982
sochor84@seznam.cz
velitel Josef Šmejda st. mob. 607 526 760
smejda.Josef@seznam.cz
jednatel Miroslava Šmejdová  
pokladník Vladimír Zajíček mob. 737 624 362
revizní komise

Oldřich Honzák
Václav Pištora
Petra Pitrová

 

Současnost

   Hasičský sbor dobrovolných hasičů má k 1. 1. 2013 31 členů, z toho jsou 3 ženy. Z důvodů, aby byl schopen pomoci při různých živelných pohromách "nejenom požárech", má jmenovannou desetičlennou výjezdovou jednotku, která má k dispozici "AVII". Během roku se provádí různá námětová cvičení, pravidelně se zúčastňuje prvních kol v požárním sportu. To je nezbytným předpokladem naplnění poslání - zajištění ochrany života, zdraví a majetku. V tomto směru je proto důležité dosažení úrovně vzájemné spolupráce sboru a zastupitelských a státních orgánů.

    Dne 7.12.2004 proběhlo výjezdní zasedání výkonného výboru Sdružení hasičů Čms. U příležitosti 140. výročí založení SDH v Čechách, obdžel Sbor dobrovolných hasičů Jenišovice prapor ústředního výboru. Tohoto zasedání se zúčastnil i pan Jiří Pátek, předseda správní rady Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR a pan Rudolf Makkaj, starosta Okresního výboru hasičů ČMS. Při této příležitosti bylo otevřeno "Mini muzeum SDH Jenišovice".

Historie

   Před založením hasičského sboru byly hasební práce řízeny živelně, jak kdo se požáru dostavil a hasebním pracím rozuměl, za tehdejších poměrů s minimálním, naprosto nedostačujícím hasičským zařízením. Proto vznikla myšlenka po vzoru jiných obcí, obranu proti ohni tento sbor vycvičit a v případě potřeby majetek bližních hájit.
   Založení hasičského sboru v Jenišovicích se uskutečnilo v roce 1897. V roce 1898 byla zakoupena první čtyřkolová ruční koňská stříkačka od firmy R.A. Smekal Praha. Po založení zaujímal sbor význačné místo ve veřejnosti a byl mezi nejpřednějšími spolky obce. Není v našich silách a možnostech, abychom na tomto místě postihli podrobněji celou tu dlouhou cestu, kterou vykonal náš sbor v různých údobích našich dějin od svého vzniku roce 1897 po dnešní dny. Ani není možné abychom na tomto místě vzpomněli všech těch známých a neznámých nadšenců, kteří často ve skromných poměrech kázali udržovat a rozvíjet nanejvýš humánní myšlenku hasičstva - být v každé době připraven pomoci svým bližním. Vždyť dodnes platí staré heslo "Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně". Nechť nám je jejich zářný příklad posilou a pobídkou, abychom to od nich převzatou hasičskou ideu nadále posilovali, rozvíjeli a jako štafetu předali generacím příštím.

Pořádané akce

   Hasičský sbor se aktivně účastní různých výročí hasičů se starým autem Škoda 125, který byl vyroben jako jedinný tohoto druhu v Čechách firmou Sodomka karoserie a firmou Stratílek doplněn pro hasiče.

 

   Více informací o aktivitách spolku se dozvíte na  www.sdhjenisovice.estranky.cz

 

Mini muzeum SDH Jenišovice

minimuzeum1.jpg           minimuzeum2.jpg