Obsah stránky

Český červený kříž Jenišovice

Základní údaje

Složení  výboru  ČČK  Jenišovice
funkce jméno
 předseda   MS ČČK Věra Pitrová
 jednatel     MS ČČK Alena Sochorová
 pokladník  MS ČČK Danuše Myšková
 revizor       MS ČČK Marie Honzáková
Pavla Kučerová