Obsah stránky

Jedlá zahrada v Jenišovicích

Na sklonku roku 2010 jsme začali přemýšlet jak smysluplně vylepšit dětské hřiště v Jenišovicích a hledali jsme prostředky, které by se na náš záměr daly sehnat. Nakonec jsme se pokusili o podání žádosti u Nadace Partnerství a to i přesto, že hlavní podmínkou bylo stoprocentní zapojení občanů do projektu. Netušili jsme, do čeho jsme se pustili, a když náš projekt vybraly, začala ta pravá a zajímavá práce. Hřiště jsme chtěli hned od začátku řešit komplexně, nejen jej doplnit o herní prvky, ale začlenit i místo, kde by si mohly rodiče či prarodiče setkat a posedět, zatímco si jejich ratolesti budou hrát.

 

            A proč jedlá zahrada? Jedním z nejdůležitějších požadavků na zeleň na hřištích je, aby se nejednalo o jedovaté rostliny. Proto jsme si řekli, proč zrovna nezkusit jen ty, které si děti mohou utrhnout a ochutnat. Celou zahradu jsme tedy pojali jako malou „ovocnou botanickou zahradu“, kde po dokončení bude více než 35 netradičních ovocných druhů s řadou odrůd. Mezi nejvzácnější druhy patří oskeruše, mišpule nebo dva velkoplodé kaštanovníky z nichž jeden jsme obdrželi jako sponzorský dar od Ovocných a okrasných školek v Litomyšli. Navíc jsme pomohli k uskutečnění rekordu a jeho zápisu do České knihy rekordů v „Největším počtu vysazených stromů v průběhu 8 hodin na území ČR“. V tento den po celém Česku bylo vysázeno na 6 919 stromů z nichž 45 je našich, bohužel keře nepočítaly, jinak by rekord přesáhl sedm tisíc.    

 

             Jak jsme na to šli? Vlastní realizaci předcházelo dlouhé plánování a projektová příprava. Na dvou sezeních s občany, kde formou hry, komunikace a konfrontace jsme nashromáždili potřebné informace k vytvoření projektu. Účast předčila naše očekávání, protože se do ní zapojilo přes 60 občanů všech věkových kategorií a to bylo smyslem našeho činění. Po schválení projektu Nadací Partnerství jsme objednali navržené jedlé rostliny, modřínovou mulčovací kůru, trávníkové lemy a další pomocný materiál jako je netkaná textilie nebo kůly k upevnění stromů. Jedno sobotní dopoledne jsme s občany připravili jednotlivé záhony a další sobotu proběhlo slavnostní vysazení prvních stromů a keřů.

 

            Nyní nás čeká. Přes zimní měsíce byla zajištěna výroba krytého posezení a laviček z tvrdého dřeva, nástěnky u vchodu, přírodního stojanu na kola a informačních cedulek u jednotlivých dřevin aby si návštěvníci mohly přečíst zajímavé informace k danému druhu. Na jaře provedeme dosadbu především popínavých rostlin a výrobu vrbových konstrukcí. Na závěr školního roku připravujeme slavnostní otevření s občerstvením, hudbou a divadelním představením. 

 

            A co dál? Nyní pracujeme na přípravách projektu na postavení malého hřiště se zpevněnou plochou o ploše 299 m2 a ochrannou sítí ke hrám jako jsou volejbal, basketbal, nohejbal a jiných míčových her, které jak doufáme si zahrají nejen děti, ale i dospělí. Po dokončení projektové dokumentace zkusíme požádat o dotaci a budeme-li úspěšní, dočkají se občané i nového herního hřiště.

  

            Na co nesmíme zapomenout! Poděkovat všem, kteří podali pomocnou ruku, při přípravách a vlastní výsadbě Jedlé Zahrady a věříme, že společnými silami se nám podaří uskutečnit i další díla, která přispějí ke zvelebení naší obce.

  

_5DR4595_10x15-skupina.jpg

Ke stažení

- technické detaily
- mobiliář a technické prvky
- osazovací plán
- sadové úpravy
- stávající stav

- perspektiva 1
- perspektiva 2

 

Sponzoři

Ovocné a okrasné školky Litomyšl_5DR4579_shromáždění.jpg

Denivková Zahrada s.r.o.

 

Partneři  

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.

 

Nadace partnerství

Ministerstvo životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR