Obsah stránky

Český červený kříž - místní skupina  Štěnec - Mravín

Základní údaje

Místní skupina ČČK Štěnec - Mravín
Oblastní spolek ČČK Chrudim
Městský park 274
537 01 Chrudim
registrace: dne 3.3. 2010   OVR OS ČČK v Chrudimi

 

 

 

 

 

Místní skupina ČČK byla založena v letech 1969 - 1970 při OÚ Štěnec.Vroce 1986 se Štěnec společně s Mravínem stal místní částí Jenišovic. Od té doby spolupracuje místní skupina ČČK s OÚ Jenišovice, v jehož čele stojí starostka obce Alena Serbousková a zastupitelé. V současné době má MS ČČK celkem 24 členů.

 

Složení  výboru  ČČK  Štěnec - Mravín
funkce jméno
předseda   MS ČČK Ilona Kobusová
jednatel     MS ČČK Vlasta Novotná
pokladník  MS ČČK Hana Truncová
revizor       MS ČČK Jaroslava Burešová
Vlasta Valterová