Obsah stránky

Místní knihovna Jenišovice


Zřizovatel:
Obec Jenišovice

Půjčovní doba:

pondělí    18:00 - 20:00
Adresa:                                                           Kontakt:
Místní knihovna Jenišovice                                       Dáša Slavíková - knihovnice
Jenišovice 42                                                                  469 671 553 (OÚ Jenišovice)
538 64 Jenišovice
 
Služby pro čtenáře a návštěvníky knihovny:

- půjčování beletrie a naučné literatury pro dospělé a děti,
stálý knihovní fond MK Jenišovice čítá cca 500 svazků
  
-půjčování periodik,
 v MK je možné si vybrat z několika periodik, která jsou pravidelně odebírána
Historie, Enigma, Receptář, Sto plus jedna, Květy, Praktická moderní žena  ........
 
- knihovní fond je doplňován soubory knih různých žánrů z výměnného fondu  Městské knihovny Chrudim,                                                                      
- internet,
- v případě, že v naší knihovně nenajdete knihu, kterou byste si chtěli přečíst, paní knihovnice vám ji vypůjčí v některé z okolních knihoven.

 

 V době letních prázdnin je v Místní knihovně zavřeno,

knihy je možné si zapůjčit pouze po domluvě s paní knihovnicí.