Obsah stránky

Mze OOP - kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020

Vyvěšeno: od 07.11.2022 do 31.12.2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů


Přílohy

Název Soubor Velikost
priloha_1100858747_2_OOP VII_Priloha c. 1 pdf pdf 4 MB
priloha_1100858747_0_MZE-59640_2022-16212-1 pdf pdf 441 kB