Obsah stránky

Tříkrálová sbírka 2012

čtvrtek, 12. leden 2012 | Ostatní
Tříkrálová sbírka 7. ledna 2012 Celkový výtěžek 92 747 Kč

Tříkrálová sbírka 7. ledna 2012

Celkový výtěžek 92 747 Kč

 

Již podvanácté po celé České republice proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. Ne jinak tomu bylo i u nás v Luži, Zdislavi, Košumberku, Bělé, Hroubovicích, Dolích, Rabouni,  Voleticích, Domanicích, Srbcích, Štěnci, Mravíně, Jenišovicích, Martinicích, Lozicích, Radimi, Zalažanech, Chroustovicích, Lhotě u Chroustovic, Mentouře, Podečelích, Holešovicích, Březovicích, Městci, Ostrově a Vinarech. Do těchto míst letos vyrazilo 30 skupinek koledníků za doprovodu vedoucích skupinek. Tentokrát se jim podařilo díky vaší štědrosti a milému přijetí vykoledovat 92 747 Kč. Tato celá částka byla poslána na tříkrálové konto Charity Česká republika a bude čerpána na účely Oblastní charity Pardubice na dovybavení a provoz mateřských center Dar v Luži a Holoubek v Holicích, na dovybavení středisek sanace rodin, na pobytové i ambulantní středisko odlehčovacích služeb, na nákup auta pro terénní sociální služby a pro přímou pomoc potřebným lidem, postiženým živelnou katastrofou, na poradenství a deset procent je určeno  na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkuji všem, více jak 120 dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili! Zvláštní dík patří pí uč. R. Peterkové a T. Tesařovi za koordinaci skupinek, pí vych. V. Zavřelové za pomoc s oslovením žáků 1. st. ZŠ Luže, starostům za podporu propagace této akce, pí M. Kroulíkové za pomoc se zapečeťováním a rozpečeťováním pokladniček, pí M. Hubálkové a L. Karlišové za zajištění občerstvení. Dík patří i otci J. Hubálkovi za duchovní podporu. Vážím si nezištné pomoci všech vedoucích skupinek a koledníků, kteří se nebáli zazvonit u vašich dveří a požádat vás o příspěvek do Tříkrálové sbírky.

Děkuji vám dárcům, kteří v dnešní době plné obav z budoucnosti dokážete dát těm, kteří naši pomoc potřebují právě teď.

 

Lenka Psotová

Přehled koledování

 

Č. pokl.

Vedoucí skupiny

Místo koledování

Částka

5020-150

5020-151

5020-152

5020-153

5020-154

5020-155

5020-156

5020-157

5020-158

5020-159

5020-160

5020-161

5020-162

5020-163

5020-164

5020-165

5020-166

5020-167

5020-168

5020-169

 

5020-170

5020-171

5020-172

5020-173

5020-174

5020-175

5020-176

5020-177

5020-178

5020-179

5020-180

5020-181

 

Kasáková Radka

Dolanská Dita

Voříšková Vlasta

Gábor Alexandr

Najbrtová Dana

Karlišová Lenka

Zasmastilová Marcela

Mašek Jiří

Pochobradský Zdeněk

Jiroušek Petr

Kaplanová Miroslava

Hálová Marie

pokladnička nepoužita

Krejsová Jana

Bárta Václav

Maršíková Markéta

Márová Lenka

Nekvinda Milan

Zárubová Anna

Záruba Miloš

 

Tesař Petr

Psota Jan

Jonáš Martin

Tesař Petr ml.

Jirásko Petr

Nekvinda Milan

Vodvárková Karolína

Vodvárka Pavel

Jirásková Johana

Ladislav Suchochléb

pokladnička nepoužita

Tesař Tomáš

 

Chroustovice (ul. Turovská)

Vinary

Chroustovice (ul. Dr. A Pražáka)

Holešovice, Březovice

Chroustovice (Náměstí J. Haška, Nábřeží)

Chroustovice (Závodí)

Jenišovice, Martinice

Městec

Ostrov

Lhota u Chroustovic, Poděčely

Mentour, Zalažany

Luže (ul. U Stadionu, Náměstí Plk. J. Koukala)

 

Košumberk

Doly, Brdo, Rabouň

Luže (ul. Na Výsluní, K Léčebně, Kaštánka)

Štěnec, Zdislav, Dobrkov

Bělá

Hroubovice

Luže (ul. Komenského, Poděbradova, Sv. Čecha, Jiráskova, Dukelská, Žižkova, Za Pilou)

Srbce, Domanice

Lozice

Štěnec, Zdislav, Dobrkov

Voletice

Radim

Luže (ul. Dolská, Hvězdecká, Nábřeží, Jeronýmova)

Luže (ul. Havlíčkova,Husova,Hamzova,Družstevní, Zábřeží)

Luže (Hamzova léčebna)

Radim

Mravín

 

Hroubovice

 

3 593,00  

2 401,00  

1 952,00  

362,00  

2 379,00  

3 044,00  

4 202,00   

2 911,00  

2 844,00  

2 563,00  

1 880,00  

6 039,00  

0,00  

2 498,00  

4 965,00  

4 781,00  

3 276,00  

3 702,00  

4 356,00  

4 540,00

  

3 573,00  

2 362,00  

800,00  

6 214,00  

2 735,00  

1 605,00  

2 222,00   

5 467,00  

1 813,00  

2 148,00  

0,00  

1 520,00