Obsah stránky

Poplatek za odpady a psy + termíny svozu KO

středa, 02. leden 2019 | Ostatní

Poplatek za odpady a psy můžete platit na účet obce č: 114 160 9359/0800

variabilní symbol pro platbu je:

číselné označení obce:

1 -  pro Jenišovice

2 - pro Martinice

3 - pro Zalažany             

4 - pro Štěnec

5 - pro Mravín

spolu s číslem popisným.                           

Příklad:  objekt s čp. 42 Jenišovice - variabilní symbol  142

Poplatek za odpady na rok 2019  je 500,-

Poplatek za psa:

jeden pes 100,-

každý další 150,-

Termíny svozu popelnic 1. pololetí

 
         

Leden

01.01.2019

15.01.2019

29.01.2019

 

Únor

12.02.2019

26.02.2019

   

Březen

12.03.2019

26.03.2019

   

Duben

09.04.2019

23.04.2019

   

Květěn

07.05.2019

21.05.2019

   

Červen

04.06.2019

18.06.2019

   
         

Svoz nebezpečného odpadu 1. pol. (sobota) 30.3.2019

 
         

 

 

 

 

 
         

Termíny svozu popelnic 2. pololetí

 
         

Červenec

02.07.2019

16.07.2019

30.07.2019

 

Srpen

13.08.2019

27.08.2019

   

Září

10.09.2019

24.09.2019

   

Říjen

08.10.2019

22.10.2019

   

Listopad

05.11.2019

19.11.2019

   

Prosinec

03.12.2019

17.12.2019

31.12.2019

 
         

Svoz nebezpečného odpadu 2. pol. (sobota) 9.11.2019

 
         

 

 

 

 

 
         

V případě, že dojde ke změně bude obecní úřad občany včas informovat.

Poplatek na svoz komunálního odpadu na rok 2019 je stanoven na 500,-  za trvale přihlášeného obyvatele nebo za objekt k individuální rekreaci

!!! Poplatek je splatný do 31.3.2019 !!!