Obsah stránky

Protipovodňová opatření

neděle, 17. únor 2013 | Ostatní
V současné době je dokončován projekt: 'Obec Jenišovice, protipovodňová opatření -studie'. Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření se obec Jenišovice rozhodla seznámit širokou veřejnost s připravovanou koncepcí protipovodňové ochrany.

   V současné době je dokončován projekt: 'Obec Jenišovice, protipovodňová opatření -studie'. Firma Envicons s.r.o., která studii zpracovává, připravila návrhové mapy všech místních částí, které jsou nyní vyvěšeny ve všech částech na viditelných místech. Občané již nyní mohou kontaktovat projektanta se svými dotazy, případně se mohou obrátit na obecní úřad. 

   Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření se obec Jenišovice, společně s firmou Envicons, rozhodla uskutečnit informační schůzku pro občany a širokou veřejnost o připravované koncepci protipovodňové ochrany.   

INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Koncepce protipovodňových opatření všech místních částí obce Jenišovice

                KDY: 27. února 2013, v 18:00
                KDE: budova bývalé školy v Jenišovicích

Více informací Vám podá projektant Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D., tel. 775 500 882 nebo Obecní úřad Jenišovice

Návrhové mapy jednotlivých místních částí, včetně protierozních opatření, naleznete na úřední desce v sekci 'Informace obecního úřadu'.