Obsah stránky

KOTLÍKOVÉ DOTACE VÝZVA Č. 3

úterý, 10. říjen 2017 | Ostatní

Pardubický kraj vyhlásil "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude možný ode dne vyhlášení výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu (31.10.2017 v 6.30h) svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad.

 

 

Podrobné informace najdete na stránkách Pce kraje: https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace/93219